cokeholic.net
Cokeholic.net  
+갤러리 MyGallery
+BLOG Tistory
 
 
Also Vist Here.  
+Airaway Airaway
+Topas Topas
 

 
 
 

Diana, Memorial Fountain
NIKON CORPORATION | NIKON D70 | 2006-09-25 00:25:20
Aperture Priority | Multi-Segment | Auto WB | 1/640s | F8.0 | -0.67 EV | 26.00mm | 35mm equiv 39mm | Not Fired
NIKON CORPORATION | NIKON D70 | 2006-09-25 00:23:59
Aperture Priority | Multi-Segment | Auto WB | 1/640s | F8.0 | -0.67 EV | 35.00mm | 35mm equiv 52mm | Not Fired
NIKON CORPORATION | NIKON D70 | 2006-09-25 00:26:36
Aperture Priority | Multi-Segment | Auto WB | 1/320s | F8.0 | -0.67 EV | 17.00mm | 35mm equiv 25mm | Not Fired
NIKON CORPORATION | NIKON D70 | 2006-09-25 00:26:58
Aperture Priority | Multi-Segment | Auto WB | 1/400s | F8.0 | -0.67 EV | 17.00mm | 35mm equiv 25mm | Not Fired
NIKON CORPORATION | NIKON D70 | 2006-09-25 00:29:11
Aperture Priority | Multi-Segment | Auto WB | 1/640s | F8.0 | -0.67 EV | 20.00mm | 35mm equiv 30mm | Not Fired
NIKON CORPORATION | NIKON D70 | 2006-09-25 00:30:58
Aperture Priority | Multi-Segment | Auto WB | 1/320s | F20.0 | -0.67 EV | 35.00mm | 35mm equiv 52mm | Not Fired
NIKON CORPORATION | NIKON D70 | 2006-09-25 00:31:52
Aperture Priority | Multi-Segment | Auto WB | 1/400s | F8.0 | -0.67 EV | 35.00mm | 35mm equiv 52mm | Not Fired
다이아나에 대한 영국민들의 사랑은 우리의 상상을 초월한다..

그녀의 사망에 대한 황실의 태도에 잠시나마 "대영제국"의 입헌 군주제가 흔들흔들 했으니까...하이드파크 한쪽에 다이아나 추모 분수가 있다.


그녀의 눈물을 상징하고 있다는 생각이 드는건..

내 느낌인지.. 아니면 어떤 문헌에서 문득 보게 되서 알게된 사실인지는...

기억이 나지 않는다...
-Vote     -List  
제목: Diana, Memorial Fountain

Diary


사진가: moozaka

등록일: 2007-02-27 01:34
조회수: 1163 / 추천수: 265


_DSC8262_2.jpg (304.8 KB)
_DSC8260_2.jpg (409.3 KB)

More files(5)...
△ Prev.

하롱베이#5 Together...
▽ Next

하이드파크
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
Copyright 1999-2019 Zeroboard       
All right Reserved Cokeholic.net